Echt eens een hete tante

Lieselot opende de ogen.
Ze keek recht in het gelaat van Kim.
“En?” vroeg deze.
Kim had een been over de heup van haar vriendin geslagen.
“Ik moet even zijn ingedommeld, schat,” geeuwde Lieselot.
“Even ingedommeld? Je hebt gesnurkt als een varkentje.”
“Dat zal wel!”
“Eerlijk waar.”
”Ik geloof er niets van.”
“En toch is het zo,’ hield Kim voet bij stuk. Plagend voegde ze eraan toe:
“Niet moeilijk zoals jij daarnet tekeer ging!”
“Hé, spreek voor jezelf, hé, meisje! Daarbij, ik wed dat geen enkele kerel jou zo fantas¬tisch doet klaarkomen als ik!”
“Dat is waar,” antwoordde de ander ernstig. “Sinds ik met jou ben, heb ik echt geen behoefte meer aan een vent.”
In een teder gebaar legde ze een arm om Liselots schouder en kuste haar, eerst oppervlakkig, dan opdringeriger, waardoor haar vriendin haar lippen wel moest openen, en even later vol overgave de tong van de ander in haar mondholte ontving.
De meisjes –- Lieselot was negentien, de ander een jaar jonger — kenden elkaar al van de lagere school. Dat ze enkele maan¬den geleden intieme vriendinnen waren gewor¬den, was spontaan gegroeid en ook wel ingegeven door enkele we¬derzijdse teleur¬stellingen.
Lieselot liet Kims tong los. Het andere meisje was rood aangelopen en hijgde:
“Jij verdomd heet stuk. Ik wed dat je alweer zo geil als boter…”
Ze maakte haar zin niet af, maar bracht haar hand tussen Kims gespreide dijen en begon haar zachtjes te strelen.
“Oooo… jaaa…” hijgde deze. “Ga zo door, mijn zoetje. Oooo… Wat doe je dat heerlijk… Wat lekker… aaa… jaaaa…”

Door hun amoureuze bezigheden hadden de meisjes de stappen op de overloop niet ge¬hoord. Ze schrokken dan ook behoorlijk toen er plots drie keer kort op hun kamer¬deur werd geklopt.
Nog voor ze kans zagen hun houding te fat¬soeneren, zwaaide de deur al open.
“Zeg meisjes, wat hadden jullie ervan ge¬dacht om…”
Tante Nancy, de vrouw die in de deuropening stond, stokte en keek verbouwereerd van de één naar de ander.
Eigenlijk was Tante Nancy van geen van hen familie. Ze was een vriendin van Lieselottes moeder. Het meisje dat haar van kleins af aan kende, had haar altijd al met tante aange¬sproken. Vandaar.
En omdat haar man met de paasvakantie weg was op zakenreis, en zij dus alleen achterbleef, had Tante Nancy Lieselot samen met haar vriendin uitgenodigd bij haar te komen logeren.
De twee arriveerden kort voor de middag, en na het middageten waren ze een uurtje op bed gaan liggen.
“Lieselot!” klonk het vermanend.
De meisjes kleurden tot diep in hun haar¬wortels en bleven sprakeloos, waardoor ze zelfs vergaten elkaar los te laten.
“Dat had ik van jou niet verwacht, hoor! En jij Kim… ik dacht dat je een fatsoen¬¬lijk meisje was, en geen… geen… Maar zeg eens! Weten jullie ouders hier eigenlijk van?”
De meisjes keken elkaar aan. Van pure ze¬nuwachtigheid had Lieselot de grootste moei¬te om haar gezicht in de plooi te houden. Zeg nu zelf, wie maalde er de dag van vandaag nog om een paar vrijende vriendin¬nen!
“Daar valt niets mee te lachen, Lieselot!” zei Tante Nancy ernstig.
Lieselot keek haar aan. Verbeeldde ze het zich of speelde er een fijn lachje om Nancy’s lippen? En haar ogen? Ze zou gezworen hebben er een vreem¬de twinke¬ling in te ont¬waren! Toch gaf ze behoorlijk lucht aan haar verontwaardiging.
“Komen jullie maar eens mee,” zei ze nog.
Demon¬stratief draaide de vrouw zich om en beende weg.

* * *

In de woonkamer troffen de meisjes Tante Nancy op de sofa.
“Kom ‘ns hier!” zei ze op beheerste maar gedecideerde toon. “Alletwee!”
Jeetje, dacht Lieselot, die als eerste een stap in haar richting zette, ze is het nog niet ver¬geten! Haar gedachten werden abrupt onder¬broken toen ze Tante Nancy hoorde bevelen dat ze zich allebei moesten uitkleden.
“Uitkleden?” echoden de vriendinnen.
“Ja,” knikte de vrouw. “Jullie gaat krijgen wat jullie verdient: een flink pak op jullie blote billen!”
Kim en Lieselot waren als aan de grond genageld.
“Dit… dit… kan toch niet!” riep Lieselot in paniek om zich heen kijkend. Toen kruiste haar blik die van Tante Nancy en nu wist ze het zeker: de vriendin van haar moeder had een oogje gepinkt.
“Ik geloof toch ook niet dat ik…” sputterde Kim nu op haar beurt.
Lieselot draaide zich echter naar haar toe en fluisterde:
“Doe wat ze vraagt en vertrouw op mij.”
Tante Nancy deed of ze dit niet had gehoord.
Daarop kleedden de meisjes zich zwijgend uit.
“Helemaal,” zei Tante Nancy, toen ze zag hoe ze na hun jeans en blouse zichtbaar aarzel¬den.

“Kom hier, Lieselot.”
Tante Nancy stak haar hand uit.
Het meisje kwam schoorvoetend dichterbij.
“Over mijn knie, lieve schat.”
Even later voelde Lieselot de zachte handen van Tante Nancy die haar zacht maar intens begonnen te strelen.
“Oh, tantetje,” zuchtte het meisje.
De vrouw had haar ene hand om Lieselottes hals gelegd, en met de andere liefkoosde ze de nu optimaal gespannen huid van de prachtige jonge¬meisjeskont. Onwillekeurig spreidde Lieselot lichtjes haar dijen.
“Jij verdomd heet loeder,” hijgde de vrouw. Onverwacht hief ze haar hand en trakteerde het meisje op een eerste harde klap.
“Aaaa…” riep deze, meer van het schrikken dan van pijn.
Zonder overgang streelde Tante Nancy het meisje alweer verder.
“En dan te bedenken… dat al deze heer¬lijk¬heden… eigenlijk… een man toekomen…!”
Weer hief ze de hand en liet hem ook nu ongenadig op het meisje haar derrière neer¬komen.
“Aaaau…” kreet Lieselot andermaal, rillend over haar hele mooie, naakte lichaam.
“Je mama moest het weten dat jij één van die verdorven loeders bent…”
Pats… pats… pats…
Het meisje gilde.
En terwijl de vrouw haar nu een tijdje onop¬houdelijk op klinkende billenkoek trakteerde, gebeurde er iets merkwaardigs met haar. De aan-vankelijke pijn maakte namelijk plaats voor een onbeschrijflijk heerlijk gevoel, en joeg weldra ongekende sensaties door haar onderbuik. In plaats van te gillen kreunde ze nu zachtjes.
“Oh, tantetje… wat ben ik u dankbaar… dat u zo goed wil zijn om…”
Abrupt hield Tante Nancy op en hijgde:
“En…? Ga je nu tot inkeer komen?”
“Oh, tantetje,” steunde het meisje, “hoe zou ik tot inkeer kunnen komen nu ik van de zonde heb geproefd! Daarbij, uw billenkoek is als een balsem op mijn ziel! Gaat u alstublieft nog een tijdje zo met me door!” Even keek ze op, en zag dat de vrouw enorm opge¬wonden was. En allicht kwam dat niet van de fysieke inspan¬ning alleen!
“Je volhardt dus in de boosheid?”
“Zeker, tante. Hoe zou ik mijn natuur geweld kunnen aandoen. Maar gaat u verder, en houd alsjeblieft niet op tot mijn billen gloeien als kacheltjes.”
Nauwelijks verrast hervatte de vrouw haar tuchtiging. De slagen kwamen nu ongenadig neer op de lillende vleesmassa’s die lang¬zaam maar zeker lichtroze kleur¬den.
“Godallemachtig!”
Dat was Kim die er al even verhit stond naar te kijken.
Plots hield Tante Nancy op en keek het andere naakte meisje aan:
“Wat denk je? Zou het voldoende zijn zo?”
Kim slikte en antwoordde:
“Als u tenminste nog wat voor mij wil over¬houden… euh… Tante Nancy. Of mag ik u zo niet aanspreken?”
Terwijl de vrouw te kennen gaf dat Lieselot kon opstaan, antwoordde ze:
“Zeer zeker, lieve kind. Wat zeg ik? Doordat je deelgenote van dit hier bent geworden, ben je het me eigenlijk verplicht me met tante aan te spreken.”
“Oh, dank u tantetje,” kreunde Kim, meteen de plaats van haar vriendin innemend.
Zoals bij Lieselot daarstraks, legde de vrouw een hand in Kims hals, en nadat ze de andere even strelend over de mooie kont van het meisje had laten dwalen, haalde ze uit.
“Aaa…”
Tante Nancy bleek echter te ver heen om zich nog te laten afleiden. Ongenadig liet ze de slagen nu op de jongemeisjesbillen neer¬komen. Even hief ze het hoofd en siste naar Lieselot:
“Draai je om en laat me je kont zien.”
“Hé?”
“Laat zien die kont! Vooruit!”
Lieselot draaide zich om, spreidde lichtjes de dijen en bukte zich. Nu kon Tante Nancy pas goed vaststellen dat haar achterwerk inder¬daad lichtroze oplichtte. Het maakte haar zo geil dat ze gelijk de klappen op het andere meisje haar billen opvoerde. Deze kreunde intussen aan één stuk door.
“Vooruit, Lieselot, ga op de sofa zitten, met je opgewarmde kont… op het koele leer van…”
Verder kwam ze niet.
Lieselot deed wat haar was opgedragen. En inderdaad, het koele leer was als een genade op haar gemolesteerde billen. Onwillekeurig trok ze de benen op, zodat haar blote voeten op de rand van het kussen kwamen te rusten, spreid¬de de dijen en bracht een hand naar haar hete, dunbe¬haarde poesje, dat ze geraffineerd begon te strelen. Tante Nancy keek ernaar als door een waas.
Inmiddels bleek de tuchtiging van Kim nu ook opgehouden.
Tante Nancy had de hand laten zakken en streelde zachtjes de nu ook lichtroze kont van het meisje.
Kim kreunde.
Toen voelde ze hoe een paar vingers speels over haar aars en kutje gleden. Ze sidderde even toen ze haar vochtige kutje raakten en daar een poosje ronddwaalden.
“Oh, tantetje!”
De vrouw zei niets, maar intensiveerde haar strelingen zodat het meisje op haar schoot wild met haar kont begon te draaien.
“Jaaa…” hijgde ze, “dat doet u lekker, tante… Oh, wat heerlijk… Mijn achterwerk tintelt nog en nu alweer dit… oooo… jaaa… Oooo…”
Tante Nancy deed gewoon verder tot Kim even later…
“Ooo… aaa… jaaaa… Ik… ooo… ik kom… Jaaaaaaa… wat heerlijk… Aaaa…”
Van de weeromstuit kon Lieselot niet achter¬blijven. Dit hele gedoe had ook haar in exta¬se gebracht, zodat er nu niet veel voor nodig was om ook haar de opperste top van haar genot te doen bereiken.
“Oh, tantetje! Oh, Kim! Lieve schatten, ik ga… ik ga… Oooo… aaa… jaaa…”
Trillend ging het meisje even later door het lint en kreunde nog een tijdje tot ze tenslotte de weldadige golven van haar orgasme voelde wegdeem-steren.

* * *

“Oh, meisjes,” hijgde Tante Nancy, “wat heeft dit alles me opge¬wonden.”
Inmiddels was ze van de bank opgestaan en gelijk begon ze zich van haar kleren te ont¬doen.
Lieselot en Kim keken elkaar vragend aan. Het viel hen trouwens op hoe mooi tante Nancy was. Ondanks het leeftijdsverschil (ze moest eind de dertig zijn) had deze vrouw een bij¬zonder gave huid, mooie, vrij zware borsten met goed¬¬ontwikkelde tepels die zich aftekenden in prachtige donkere tepel¬hoven. Haar buik was nagenoeg plat, en ze had mooie, deinende heupen.
“Kom bij me schatjes,” steunde ze.
Tante Nancy omhelsde de beide meisjes. Zonder terughoudendheid stak ze daarop haar tong tot aan de wortel in Lieselottes mond, en tongzoende haar wulps, terwijl ze hen beiden over de lendenen en gemo-lesteerde billen streelde.
Liselottes tong loslatend, verlegde ze haar aandacht naar het andere meisje, en kuste ook haar diep en gulzig.
“U kust fantastisch, tante,” hijgde Lieselot.
“Mmm…” antwoordde de aangesprokene en liet daarop Kims tong los.
“Jullie kastijding heeft me bijzonder opge¬geild. Kom liefjes, jullie moeten een beetje met me spelen nu.”
Demonstratief pakte ze Lieselottes hand en bracht die naar haar natte gleuf.
“Vooruit, vinger me. Ik heb het nodig.”
Daarop wendde de vrouw zich tot Kim, pakte haar bij de schouders, en tongzoende haar andermaal.
Zo bleven de drie een tijdje met elkaar bezig. De ene keer werd Tante Nancy bespeeld door het ene meisje en kuste het andere, en een andere keer was het net andersom. Hun liefkozingen ontlokten hun elk dolle kreetjes van verrukking en genot.

Na een poosje ging Tante Nancy op de sofa liggen. Ze beval Lieselot tussen haar ge¬spreide dijen plaats te nemen. Kim liet ze bovenop zich ko¬men, en trok haar met haar kut op haar mond. Even later waren de kreetjes niet van de lucht.
Terwijl Lieselot haar best deed het Tante Nancy met haar tong naar de zin te maken, slaagde de vrouw er in no time in haar vriendin heerlijk te laten komen. Kort daarop kwam ook zij –- hoewel gesmoord — duidelijk hoorbaar klaar.
Daarna werd er van positie gewisseld. En weerom duurde het niet lang of de kamer vulde zich met hun hijgen en steunen.

Toen zowel Kim als Lieselot nog eens uitbun¬dig waren klaargekomen, liet Tante Nancy hen overeind komen en ging met gespreide dijen tussen hen in zitten.
“Jullie zijn twee zulke lieve schatjes!” kreun¬de ze.
“Oh, ja?” grinnikte Lieselot. “Een uurtje gele¬den dacht je daar nochtans heel anders over, hé, tante?”
De vrouw keek haar doordringend aan en zei:
“Dat deed ik maar om jullie in het ootje te nemen, hoor!”
“Zie je wel, zoet,” zei Lieselot tegen Kim, “wat heb ik je gezegd!”
Tante Nancy keek even naar het andere meisje en vroeg:
“Was je bang toen ik jullie zogenaamd be¬trapte?”
Kim haalde de schouders op:
“Eerlijk gezegd: ik wist niet wat ik ervan moest denken!”
Tante Nancy lachte en gaf haar een vluchtige kus.
“Ja maar, wacht ‘ns even, Tante Nancy,” vroeg Lieselot plots, “je zei toch: zogenaamd betrapte! Bedoel je nu…?”
De vrouw keek haar aan en grinnikte:
“Dacht je nu echt dat ik jullie niet van meet af aan doorhad! De manier waarop jullie naar elkaar keken sprak boekdelen! Toen je na het eten zei dat jullie even een uurtje op bed wilden gaan liggen, wist ik onmiddellijk hoe laat het was! Maar wees gerust, ik was meteen net zo geil als jullie! Toen ik jullie inderdaad in een euh…. compromitterende houding aantrof, zag ik mijn kans schoon. Dat pak op jullie billen vergeven jullie me wel, zeker?”
“Tuurlijk, tantetje,” antwoordde Lieselot. “Het was trouwens het heerlijkste opwar¬mertje dat ik ooit heb gekregen. Als je wilt, mag je me elke dag zo’n pak billenkoek geven. Wat jij, Kim?”
Het andere meisje knikte instemmend.
“Weet je wat?” zei tante Nancy, “jullie mogen MIJ morgen een pak op mijn billen geven. Wat denken jullie daarv…”
Ze kon haar vraag niet afmaken, want Lieselot vloog haar om de hals en kuste haar uitbundig.
Toen ze wat was bedaard, vervolg¬de de vrouw:
“Maar één ding moet me wel van het hart.”
“En dat is?” vroeg nu Kim.
“Wel, dat het voortaan uitgesloten is dat jullie nog met zijn tweetjes in één bed sla¬pen!”
Er viel een stilte.
De meisjes hun mond viel open, en ongelovig keken ze de vrouw aan.
“Bedoel je…?” vroeg Lieselot. “Maar tante Nancy, waarom dat in hemelsnaam!”
“Ja,” vulde haar vriendin aan. “U had toch gezegd…”
Tante Nancy schoot in de lach:
“Malle schatjes! Ik wou jullie maar plagen. Eigenlijk wilde ik zeggen dat ik jullie niet meer alleen in één bed laat slapen omdat ik, nu mijn man voor zijn werk naar het buiten¬land is, de rest van de vakantie bij jullie kom liggen!”
De meisjes gierden het uit en vlogen hun hete ‘tante’ weer in de armen, waarna ze elkaar om beurten intens zoenden en opgeil¬den, zodat ze er even later alweer helemaal klaar voor waren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *